Chcete se stát členem KČT?

Členem našeho odboru Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a pravidly, která dodržujeme v našem odboru a kdo zaplatí včas členský příspěvek pro daný rok. Členství vzniká výhradně na základě písemné přihlášky.
Máte-li zájem o členství, informujte se u kteréhokoli člena výboru nebo cvičitele.

Pokračování textu Chcete se stát členem KČT?