Chcete se stát členem KČT?

Členem našeho odboru Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a pravidly, která dodržujeme v našem odboru a kdo zaplatí včas členský příspěvek pro daný rok. Členství vzniká výhradně na základě písemné přihlášky.
Máte-li zájem o členství, informujte se u kteréhokoli člena výboru nebo cvičitele.

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ODBORU KČT MILEVSKO :

  • pro dospělé: 280,- Kč
  • ostatní [děti a mládež do 26 let, senioři (dosahující v aktuálním roce min. 61 let) a ZdP]: 160,- Kč
  • Členové, kteří dosáhnou v r. 2022 80 let a výše platí členský poplatek v poloviční výši
  • platí se na účet našeho KLUBU č.: 226 109 439/0300, případně jinak po dohodě s paní Milenou Bardovou
  • příspěvek se hradí vždy do 31. ledna příslušného roku.
  • Nový člen platí při první známce zápisné 50,- Kč,

Formulář přihlášky si můžete stáhnout a vytisknout zde: Přihláška
Přihlášku vytiskněte, vyplňte čitelně a odevzdejte paní Bardové.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *