Kde a jak se přihlásit na naše akce?

Veškeré akce uvedené v „Kalendáři“ jsou připravované pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti bez ohledu na členství v KČT. U vícedenních akcí mají přednost naši členové a ti, co s námi tuto akci absolvovali v předešlých létech. Někdy však může být počet účastníků omezen kapacitou autobusu nebo možnostmi ubytování.

Informace o časech odjezdů v celoročním kalendáři považujte za orientační. Upřesněné údaje jsou zveřejňovány v měsíčním programu ve vývěskách a nebo na těchto stránkách.

Přihlášky na zájezdy můžete podat měsíc před odjezdem, není-li v programu uvedeno jinak. Nedílnou součástí přihlášky je zaplacení účastnického poplatku. Pořadí přihlášky je vodítkem pro sestavení zasedacího pořádku v autobuse.

Autobusové zájezdy se přihlašují v Infocentru (tel. 383 809 101). Zde lze zaplatit i účastnický poplatek.

Přihlášky na vícedenní akce přijímají jejich vedoucí (viz kalendář).

Při odřeknutí účasti na akci, vrací se část účastnického poplatku po vyúčtování zájezdu. Základní storno poplatek činí u víkendových akcí 50,- Kč, u akcí v délce 4 a více dnů 200,- Kč. Pokud je účast zrušena v době méně než 5 dní u jednodenní akce a méně než 30 dní u vícedenní, je výše zbývající části vraceného poplatku určena podle rozhodnutí výboru. Při zrušení akce se poplatek vrací v plné výši.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *